Taxaties

Wilt u een woning laten taxeren?

Voor welk doel u ook een taxatie nodig heeft, bij Eugène Schreinemachers Makelaars & Taxateurs kunt u snel terecht voor een vakkundig en rechtsgeldig rapport. Neem contact met ons, dan maken we graag een afspraak.

Belangrijk voor u

Bij Eugène Schreinemachers Makelaars & Taxateurs staat een beëdigde en gecertificeerde makelaar/taxateur voor u klaar. We voldoen aan alle kwaliteitseisen van banken en verzekeringsmaatschappijen. Dat er wettelijk gezien altijd twee paar ogen vereist zijn voor een geldig taxatierapport, is bij ons nooit een probleem.

We gaan in alles voor de beste kwaliteit, ook in taxaties, zonodig NWWI-gecertificeerd. Onze Register Makelaar-Taxateur is aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). En we zijn ingeschreven bij VastgoedCert in de kamer Wonen en Bedrijfsmatig Vastgoed.

Waarvoor kunt u een taxatie gebruiken?

 • Aanvraag van financieringen (ook omzettingen en verbouwingen)

 • Beslissingen over aankoop en verkoop

 • Vaststellen herbouwwaarde voor de verzekering

 • Vaststellen huurwaarde

 • WOZ-waardering en tegentaxaties

 • Waardevaststelling voor successie

 • Boedelscheiding bij echtscheiding

 • Boedelscheiding bij vererving

 • Onteigening

 • Waardering onroerend goed portefeuilles

 • Waardevaststelling voor Bijzonder Beheer

Tip van uw makelaar!

Wanneer een taxatie nodig is voor een nieuwe financiering, zijn de kosten van het rapport aftrekbaar voor de belasting. Dat geldt ook voor andere kosten die u maakt om een financiering te regelen, zoals afsluitprovisie, kosten hypotheekakte en legeskosten.